SCOME-София

    Целта на SCOME - the Standing Committee on Medical Education (Комитет по медицинско образование) – като част от IFMSA, е да създаде оптимална среда за образование на всички студенти по медицина в България и по света, още от създаването на IFMSA през 1951 г.

    Archives

    January 2013

    Categories

    All